Cookies

COOKIEBELEID HENNY SCHAAPMAN/ATELIER DE VERBEELDING

INLEIDING

Op deze pagina kunt u inzien wat de cookiebeleid is en hoe Henny Schaapman/Atelier De Verbeelding er gebruik van maakt.  Bekijk voor meer informatie ook mijn Privacy Statement Pagina.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Henny Schaapman/Atelier De Verbeelding kan gebruik maken van cookies op mijn website. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die ik zelf kan gebruiken.

Aan de hand van cookies kunt u op mijn website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Ik gebruik cookies bijvoorbeeld om:

  • Bij te houden welke kleur of filter u gebruikt heeft voor een product;
  • Afbeeldingen kunnen hier door sneller geladen worden;
  • voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Zoals reeds eerder vermeld kan ik persoonsgegevens die door mij word verwerkt, uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van mijn producten. Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan mijn website(s) zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of (deels) te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen.

Gegevens

Bij uw gebruik van mijn website kan ik, Henny Schaapman/Atelier De Verbeelding, informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u mij verstrekt bij het invullen van de contactformulier, of informatie die ik verzamel bij uw aankoop van een product.

Ik doe dit om aan de hand van de inzichten die ik daaruit verkrijg mijn website (o.a. door beter op uw behoeften af te stemmen) het naar een bredere publiek uit te brengen. U leest hier o.a. hoe ik omga met u betreffende informatie, hoe en welke informatie ik (kan) verzamel en voor welke doeleinden ik die (kan) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

VERWERKING DOOR Henny Schaapman/Atelier De Verbeelding

Dit cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Henny Schaapman/Atelier De Verbeelding, en door haar deelnemers. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is Henny Schaapman/Atelier De Verbeelding.

CONTACT

Met dit cookiebeleid wil ik  u duidelijkheid geven over de manier waarop ik omga met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via henny@deverbeeldingwijhe.nl

Wilt u liever via een andere manier contact met mij opnemen, klik dan hier voor mijn adresgegevens.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij mij een product wilt kopen. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om mijn kunst te kopen is het invoeren van persoonsgegevens handig. Op deze manier kan ik contact op nemen met u.

SOORTEN GEGEVENS

Bij de koop van een product kunnen ik (persoons)gegevens verwerken van de koper.

Grofweg zijn er 2 manieren waarop ik (persoons)gegevens (kan) verzamelen:

  • Afname/levering van producten (bijvoorbeeld de koop van een schilderij): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan mij hebt verstrekt; zoals naam, adres, email(ten behoeve van contactwisseling) en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product gekozen hebt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);
  • Het aanvragen van producten/diensten via mij (mobiele) website (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan mij hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Bekijk voor de precieze werking van de verwerking van gegevens door Henny Schaapman/Atelier De Verbeelding op de Privacy Statement pagina.

DOELEINDEN VERWERKING

Ik verzamel en verwerk persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via mijn (mobiele) website:

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; Als u kunst  wilt kopen van Henny Schaapman/Atelier De Verbeelding.
  2. om u de producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  3. om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen, maar alleen als u hier toestemming voor gegeven heeft,
  4. om mijn (mobiele) website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
  5. om te voldoen aan de op mijn rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

Financiële gegevens publiceer ik nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor mijn producten of diensten kan ik bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;

Hierbij geldt dat alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Alle gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van contact.

Ik bewaar uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Henny Schaapman/Atelier De Verbeelding zal in elk andere geval altijd de gegevens verwijderen.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw adresgegevens (leeftijd, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) zal nooit bekend worden gemaakt op de website. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor onderling contact, en afsluiting voor koop/levering.

Alleen als u mij daarvoor toestemming hebt gegeven, kan ik u via e-mail informatie en evenementen van Henny Schaapman/Atelier De Verbeelding toesturen.

Henny Schaapman/Atelier De Verbeelding verstrekt geen advertenties van derde partijen.

Ik kan persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van mij aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Denk aan POSTNL, DHL, etc.

Tot slot kan ik bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

BEVEILIGING

Ik handhaaf te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om kunst te kopen op mijn website. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ik ben van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop ik met uw persoonsgegevens omga. Met dit privacy- en cookiebeleid probeer ik u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop ik met uw persoonsgegevens omga, neem dan contact met mij op via henny@deverbeeldingwijhe.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Wilt u weten welke persoonsgegevens ik van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan henny@deverbeeldingwijhe.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’). Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het per e-mail of post ontvangen van informatie en evenementen. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal ik u berichten of en hoe ik uw verzoek inwillig.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als ik wezenlijke wijzigingen aanbrengen zal we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via email(Als u daar toestemming voor hebt gegeven) via mijn website of in het rubiek ''nieuws.''

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 21-12-2018.